เลขาธิการ ศอ.บต. เผยผู้ประสบอุทกภัยจะต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง

ศอ.บต. เตรียมจัดตั้งศูนย์ประสานงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ จชต.  ด้านเลขาธิการ ศอ.บต. เผยผู้ประสบภัยจะต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง

วันนี้ (2 ธันวาคม 2562) ที่ ห้องประชุมเจริญจิตต์ ณ สงขลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ในขณะนี้พื้นที่ของเราได้เกิดปัญหาอุทกภัยขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ศอ.บต.ในฐานะเป็นหน่วยประสานงานด้านการพัฒนาในพื้นที่ เราจะต้องมีการเตรียมความพร้อม ซึ่งศอ.บต. จะมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยขึ้น โดยจะบูรณาการทำงานร่วมกับจังหวัด และกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเข้าไปช่วยเหลือ สนับสนุน และเติมเต็มให้กับพี่น้องประชาชนที่ยังขาดแคลนและต้องการความช่วยเหลือ ทั้งด้านการแพทย์ และเครื่องอุปโภคบริโภค ต่าง ๆ นอกจากนี้ ศอ.บต. ยังได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของถุงยังชีพ น้ำดื่ม ยารักษาโรค ผ้ายางสำหรับทำที่พักชั่วคราว ฯลฯ เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ของเรา และหากเข้าสู่สภาวะปกติ ศอ.บต. ก็ยินดี และพร้อมที่จะเตรียมการฟื้นฟูให้กับพี่น้องประชาชนภายหลังจากน้ำลดต่อไป

ทั้งนี้ศูนย์ประสานงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะมีการจัดตั้งขึ้น ที่อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ศอ.บต. ซึ่งข้อมูลของผู้ประสบภัยทั้งหมดบัณฑิตอาสา นักประชาสัมพันธ์ และเครือข่ายวิทยุในแต่ละพื้นที่จะทำหน้าที่ในการสำรวจข้อมูล และความต้องการความช่วยเหลือของผู้ประสบภัย ทั้งกลุ่มของผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มของผู้ป่วยที่จะต้องได้รับการฟอกไต และกลุ่มของเด็กแรกเกิดที่ต้องการนมผง หรืออาหารเสริมต่าง ๆ รวมถึงการช่วยเหลือคนไทยที่พำนักอยู่ติดกับแนวชายแดนในพื้นที่ ประสานมายังเจ้าหน้าที่ 1880 ศอ.บต. ในการรับเรื่อง และประสานต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภายในศูนย์ประสานงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ จชต. จะประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ 1880 ศอ.บต. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ในการรับเรื่องต่อ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึง

อย่างไรก็ตามหากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือทางด้านอุทกภัย และอื่น ๆ สามารถโทรสายด่วน 1880 ได้ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง