ศอ.บต. พร้อมสนับสนุน ช่วยเหลือเกษตรกร ปลูกกาแฟ ทดแทนยางพารา เพิ่มรายได้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

วันนี้ (24 ธันวาคม 2561) เวลา 15.00 น. ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา อำเภอธารโต จังหวัดยะลา พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ื แม่ทัพภาคที่4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมอบพันธุ์ต้นกล้ากาแฟแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอธารโตและอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ในชื่อโครงการ “ส่งต่อต้นพันธุ์ สร้างสรรค์ชุมชนสันติสุข” โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ดร. สมบัติ ตงเต๊า ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา นายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอธารโต กลุ่มผู้ประกอบการ และผู้แทนเกษตรกรปลูกกาแฟให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม

พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวในพิธีเปิดโครงการ “ส่งต่อต้นพันธุ์ สร้างสรรค์ชุมชนสันติสุข” ว่า การมอบต้นกล้ากาแฟแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอธารโตและอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ซึ่งปลูกทดแทนยางพาราตามนโยบายการลดพื้นที่ปลูกยางพาราของรัฐบาล และเป็นพืชเสริมรายได้ในระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการสร้างแบรนด์กาแฟคุณภาพที่เป็นอัตลักษณ์หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดยะลา เพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกร สนับสนุนการท่องเที่ยวการค้าชายแดน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างสรรค์ชุมชนสู่สันติสุข

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวว่า การขับเคลื่อนกรอบแนวคิด “การพัฒนาไร้รอยต่อ….มิติใหม่การพัฒนาชายแดนใต้”  ดำเนินการโดยเชื่อมโยงและสร้างสมดุล การพัฒนาเศรษฐกิจทุกมิติ ให้การพัฒนาไม่มีรอยต่อ เกิดประสิทธิภาพ และยั่งยืน โดยการพัฒนาเกษตรฐานรากเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  สำหรับเกษตรกรที่ต้องการปลูกกาแฟแต่มีปัญหา ทาง ศอ.บต. พร้อมเร่งดำเนินการสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นลำดับต่อไป

สำหรับการจัดงานโครงการมอบพันธุ์ต้นกล้ากาแฟแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอธารโตและอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โครงการ “ส่งต่อต้นพันธุ์ สร้างสรรค์ชุมชนสันติสุข” ประกอบด้วยกิจกรรมการมอบต้นกล้าพันธุ์กาแฟโรบัสต้าจำนวน 20,000 ต้น  กิจกรรมรื่นรมย์      ชมสวน ชวนเก็บกาแฟ  กิจกรรมเสวนา “ล้อมวง ชงกาแฟ บอกกล่าวเรื่องราวชุมชน” และการออกบูธของดีประจำอำเภอธารโตและมุมให้ความรู้การปลูกกาแฟโรบัสต้า

และในโอกาสนี้ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมกับมอบพันธุ์ต้นกาแฟให้กับเกษตรกรในพื้นที่ รวมถึงร่วมกิจกรรมเสวนากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยได้รับความสนใจจากเกษตรกรในพื้นที่และพี่น้องประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก