พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร ต้อนรับคณะข้าราชการตำรวจจากศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9

  วันนี้ (25 ธันวาคม 2561) เวลา 09.00 น. ที่ห้องน้อมเกล้า ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร  รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. ต้อนรับ พร้อมให้โอวาทแก่คณะข้าราชการตำรวจจากศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 เข้าอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 202 มาศึกษาดูงานภารกิจด้านการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยพันตำรวจเอก อนุชัย ณ วัชรเจริญ อาจารย์ (สบ 4) กลุ่มงานอาจารย์ นำคณะข้าราชการมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 320 นาย

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า 15 ปี เริ่มกลางปี 2546 กับการสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สิน ทำให้เจ้าหน้าภาครัฐ และประชาชนผู้บริสุทธิ์เกิดการบอบช้ำมาก และยาวนาน จนถึงปัจจุบัน เหตุการณ์ดังกลางเริ่มคลี่คลายลงเรื่อย ๆ เกิดจากเราทุก ๆ คนไม่ว่าจะเป็น เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ พลเรือน รวมถึงประชาชนทุกคนที่ได้ร่วมกันเป็นหูเป็นตา พร้อมต่อต้านการก่อเหตุการณ์ความไม่สงบจึงทำให้ผู้ที่คิดต่างเข้ามารายงานตัวเพื่อเปลี่ยนตัวเองให้เป็นผู้บริสุทธิ์มากขึ้น อย่างไรก็ตาม การเดินทางพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะต้องเดินหน้าไปอย่างต่อเนื่อง อยากให้ทุกคนตั้งใจทำงาน พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ เพื่อประชาชนทุกคนอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความปลอดภัย และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับพื้นที่ปลายด้ามขวานต่อไป

สำหรับการศึกษาดูงานของคณะข้าราชการตำรวจจากศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 เข้าอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 202 ที่มาศึกษาดูงานภารกิจของ ศอ.บต. ในวันนี้ เป็นการศึกษาดูงานในรายวิชาเรื่องการบริหารงานในเหตุการณ์ภาวะวิกฤต ซึ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ในสภาวะวิกฤตมายาวนาน สืบเนื่องจาก ศอ.บต. เปรียบเสมือนรัฐบาลส่วนหน้าที่เป็นหน่วยอำนวยการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นส่วนสำคัญที่จะต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจของบทบาทการบูรณาการต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งข้าราชการตำรวจจากศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 ที่เข้าอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 202 ต้องเร่งศึกษาด้านการพัฒนาในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือประชาชน ด้านเศรษฐกิจ รวมถึงด้านสังคม เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อประชาชน ถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐอีกด้วย