ศอ.บต. ร่วมแรงใจจัดงาน Big Cleaning Day ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562

  วันนี้ (27 ธันวาคม 2561) เวลา 09.30 น. ที่บริเวณหน้าสนามกีฬา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรวมพลังบุคลากร ศอ.บต. ทำจิตอาสาทำความสะอาดสถานที่ทำงานส่งท้ายปี “Big Cleaning Day” โดย พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. นำข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ศอ.บต. ทุกคนร่วมกล่าวคำปฏิญาณตน “รวมใจกันกวาดบ้าน ให้พร้อมบริการ และทำงานเพื่อประชาชนด้วยหัวใจ”

จากนั้นพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมผู้บริหาร ศอ.บต. นำเจ้าหน้าที่จิตอาสาของ ศอ.บต. และผู้ร่วมกิจกรรม เริ่มทำกิจกรรม“Big Cleaning Day” ตามจุดต่าง ๆ ดังนี้ โดยเริ่มที่บริเวณรั้วด้านหน้าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จากนั้นเข้าสู่บริเวณถนนภายใน ศอ.บต. รวมถึงบริเวณโดยรอบ ๆ ตลอดจนสถานที่ภายในอาคารสำนักงาน และบริเวณอาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง      (ศอ.บต. หลังใหม่) อีกด้วย โดยทุกกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของ ศอ.บต. ทุกคนมีความร่วมแรง ร่วมใจ และสมัครสมานสามัคคี เพื่อให้บรรยากาศภายใน ศอ.บต. มีความน่าอยู่ พร้อมรับใช้ประชาชนมากยิ่งขึ้น

และในวันเดียวกัน ศอ.บต. มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ หน้าอาคารหอพัก ศอ.บต. พร้อมจับสลากมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่เจ้าหน้าที่สังกัด ศอ.บต. เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่บริการใช้ประชาชนอย่างเต็มสุดความสามารถ โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นแบบครอบครัวชาว ศอ.บต.