ศอ.บต. เปิดรับสมัคร อบรมหลักสูตรส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ระบบราชการ

           ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กำหนดจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ระบบราชการ โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 22 – 25 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง (โรงแรมชางลีเก่า) โดยเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 500 คน ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ฟรีตลอดงาน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้แล้ววันนี้ทางช่องทางเว็บไซต์ หรือสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนออนไลน์

มีรายละเอียดกำหนดการ กิจกรรมอบรมหลักสูตรส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ระบบราชการ ดังนี้

วันที่ 22 มิถุนายน 2562

เวลา 08.00-08.30 น. ลงทะเบียน

เวลา 08.30 – 09.00 น. พิธีเปิด โดย เลขาธิการ ศอ.บต.

เวลา 09.00 – 12.00 น. บรรยายวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)

วิทยากรจากสถาบัน I.Q. Centre

เวลา 12.00 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.30 – 16.30 น.  บรรยายวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)

วิทยากรจากสถาบัน I.Q. Centre

วันที่ 23 มิถุนายน 2562

เวลา 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน

เวลา 09.00 – 12.00 น. บรรยายวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)

วิทยากรจากสถาบัน I.Q. Centre

เวลา 12.00 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.30 – 16.30 น.  บรรยายวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)

วิทยากรจากสถาบัน I.Q. Centre

วันที่ 24 มิถุนายน 2562

เวลา 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน

เวลา 09.00 – 12.00 น. บรรยายวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)

วิทยากรจากสถาบัน I.Q. Centre

เวลา 12.00 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.30 – 16.30 น.  บรรยายวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)

วิทยากรจากสถาบัน I.Q. Centre

 วันที่ 25 มิถุนายน 2562

เวลา 08.00-09.00 น. ลงทะเบียน

เวลา 09.00 – 12.00 น. บรรยายวิชาภาษาอังกฤษ วิทยากร จากสถาบัน I.Q. Centre

เวลา 12.00 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.30 – 16.30 น.  บรรยายวิชาภาษาอังกฤษ วิทยากร จากสถาบัน I.Q. Centre

กรุณาคลิ๊กเพื่อลงทะเบียน

หรือ สแกน QR CODE เพื่อลงทะเบียน