ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ กลุ่ม​สีฟ้า​ รุ่น​ที่ 5 จัดกิจกรรมสันทนาการ

   วันนี้​ 15 มิ.ย.62 เวลา​ 09.00น.​ ผู้ผ่านการฝึกอบรม​หลักสูตร​ อบรมข้าราชการ​ พนักงาน​​ และพนักงาน​ส่วนท้องถิ่น​ที่ปฏิบัติ​งาน​ในพื้นที่​จังหวัดชายแดนภาคใต้​ ปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2562 กลุ่ม​สีฟ้า​ รุ่น​ที่ ​5 ได้ร่วมจัดกิจกรรม​จิตสาธารณะ​ ร่วมแบ่งปันความรัก​ ณ​ สถาน​สงเคราะห์​บ้าน​เด็ก​ชายยะลา​ มีเด็กๆ เข้าร่วม​กิจกรรมจำนวน​ 60​ คน​ โดยดำเนินการ​จัดกิจกรรม​สันทนาการ​ อาทิ การเล่นเกม​ การตอบปัญหา การร้องเพลงร่วมกัน เพื่อให้เด็กๆ และผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ มีส่วนร่วมในกิจกรรมและเกิดการแสดงออก​ของเด็กๆ​​ มีการแจกรางวัล​ แจกขนม​ น้ำผลไม้​และ​รับประทานอาหาร​เที่ยงร่วมกัน​ สิ่งที่ได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปดูได้จากรอยยิ้มของเด็ก​ๆ​ ต่างมีความสุข​ที่ได้เล่นกิจกรรม​ต่างก็ให้ความร่วมมือ​เป็น​อย่างดี​ยิ่งและเป็นการปลูกจิตสำนึกในด้านจิตสาธารณะหรือจิตอาสาสำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กๆ กลุ่มนี้มีพฤติกรรมจิตสาธารณะต่อไป ในครั้งนี้​ได้มีเจ้าหน้าที่​กลุ่มงาน​ติดตา​มฯ​ สพจ.​ เข้า​ร่วม​กิจกรรม​และมอบขนมกับน้ำผลไม้​ร่วมสนับสนุน​กิจกรรม​ครั้งนี้​ด้วย