สื่อ 4 จชต. เข้าพบรักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ พร้อมรับทราบนโยบายในปี 62 นี้

วันนี้ (27 ธันวาคน 2561) ที่ ห้องรับรองเลขาธิการ ศอ.บต. นายไชยยงค์ มณีพิลึก นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภาคใต้ นำคณะผู้สื่อข่าวในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สงขลาปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เข้าพบพลเรือตรีสมเกียรติ  ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  เพื่อร่วมมอบกระเช้าของขวัญ และร่วมอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่

และในโอกาสพบปะครั้งนี้ คณะผู้สื่อข่าว 4 จชต. ได้ร่วมรับฟังนโยบายการทำงานและการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่ทั้งในส่วนของประชาชนและเศรษฐกิจภายใต้นโยบายการทำงานของ ศอ.บต. โดยพลเรือตรีสมเกียรติ  ผลประยูร ได้ชี้แจงแนวทางการทำงาน บทบาทหน้าที่ใหม่ของ ศอ.บต. ในการเป็นสื่อกลางเพื่อเชื่อมต่อ ประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้นโยบาย “การพัฒนาแบบไร้รอยต่อ มิติใหม่ การพัฒนาชายแดนใต้ โดยจะบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ให้ดำเดินงานไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อลดช่องว่างระหว่างหน่วยงาน องค์กร ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและความสงบสุขในพื้นที่เป็นลำดับแรก มีเป้าหมายหลักคือนำความสงบสุขกลับมายังพื้นที่ ให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ชีวิตอย่างปกติสุข

ภายหลังจากร่วมรับฟังนโยบาย นายไชยยงค์ มณีพิลึก นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภาคใต้ ในนามตัวแทนสื่อในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แสดงเจตจำนงในการร่วมงานกับบทบาทใหม่ ของ ศอ.บต. โดยกล่าวว่า สื่อในฐานะที่เป็นบุคคลที่รวบรวม เขียน และเผยแพร่ข่าว หรือการให้ข้อมูลแก่สาธารณะ  พร้อมที่จะทำงานร่วมกับ ศอ.บต. ในการเป็นสื่อกลางกับประชาชน ก่อให้เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนพร้อมที่จะร่วมพลักดันและพัฒนาไปกับ ศอ.บต. เพื่อให้พื้นที่มีแต่ความสงบสุข ประชาชนอยู่อย่างมีความสุข มีอาชีพและเลี้ยงตนเองได้ ภายใต้การพัฒนาแบบไร้รอยต่อ