ภายหลังการอบรมข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต. ผู้ผ่านการอบรมต้องกำหนดกิจกรรมจิตสาธารณะ โดยกำหนดเป็น กิจกรรมรายบุคคล ให้ผู้ผ่านการอบรม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลังผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และกิจกรรมกลุ่มเพื่อทำคุณประโยชน์ และสร้างการรับรู้แก่พื้นที่ในหลายกิจกรรม อาทิ

รุ่นที่ 2 กลุ่มสีเขียว ได้ร่วมทำกิจกรรม “ข้าราชการจิตสาธารณะ” ด้วยการเยี่ยมเด็กพิการและประสบปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ​เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดปัตตานี

รุ่นที่ 2 กลุ่มสีแดง ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ ทำกิจกรรมจิตสาธารณะด้วยการทำความสะอาด เก็บกวาดขยะสิ่งปฏิกูล เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 บริเวณหาดตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

รุ่นที่ 2 กลุ่มสีเหลือง ทำกิจกรรมจิตสาธารณะด้วยการปลูกต้นโกงกางป่าชายเลน และเก็บกวาด ขยะสิ่งปฏิกูล เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 บริเวณสกายวอล์ค (Sky Walk) สวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี

รุ่น 2 ทำกิจกรรมข้าราชการจิตสาธารณะ “สร้างความสัมพันธ์ สังสรรค์ผู้สูงวัย” เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา

รุ่นที่ 3 กลุ่มสีฟ้า ทำกิจกรรมจิตสาธารณะด้วยการร่วมทำกิจกรรม พร้อมมอบอุปกรณ์ ของเล่นเกี่ยวกับการพัฒนาการทางด้านร่างกายและสมอง ทั้งได้ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กพิเศษ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี

         รุ่น 4 ได้ร่วมทำกิจกรรมข้าราชการจิตสาธารณะ ด้วยการทำความสะอาด ตกแต่งซ่อมแซม สนามเด็กเล่น พร้อมทั้งทำกิจกรรมสันทนาการ และมอบมอบอุปกรณ์ให้กับเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 ณสถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดยะลา     

          รุ่นที่ 5“ข้าราชการจิตสาธารณะ Develop travel” โดยได้ร่วมกันจัดทำม้านั่งปูนปั้นเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2562 ณ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อาซ่องโมเดล ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลาซึ่งเป็นชายหาดน้ำจืดที่มีทิวทัศน์งดงาม เหมาะแก่การท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่งซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการยืนยันและประกาศเจตนารมณ์อย่างเป็นรูปธรรมว่า “ข้าราชการ จชต. พร้อมรับใช้และพัฒนาเคียงข้างประชาชนในทุกพื้นที่ชายแดนใต้”

         รุ่นที่ 5 ร่วมทำกิจกรรม “ข้าราชการจิตสาธารณะ” ปันยิ้ม สร้างสุข สู่ผู้สูงอายุบ้านพักคนชรา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562  ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านทักษิณ จังหวัดยะลาโดยการทำกิจกรรมสันทนาการและมอบของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อสร้างความสุข ความอบอุ่น แก่สังคมผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านพักดังกล่าว

          รุ่นที่ 6 ทำกิจกรรมข้าราชการจิตสาธารณะโดยการ “ปลูกโกงกาง สร้างกิ่งก้าน กลางชายเล” เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 ณ อ่าวทุ่งนุ้ย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ชุมชนบ้านหลอมปืน อำเภอละงู จังหวัดสตูล

        รุ่น​ที่ ​6 กลุ่มสีม่วง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562ได้เดินทางไปจัดกิจกรรมข้าราชการจิตสาธารณะ ด้วยการเลี้ยงอาหาร​กลางวัน​เล่นนันทนาการ​ เล่นเกมส์​ แจกไอศกรีม​ และมอบของขวัญ​แก่เด็ก​กำพร้า​บ้าน  ดารุลอีมาน​ ต.กะลูวอเหนือ​ อ.เมือง​ จ.นราธิวาส

         ผลที่ได้รับจากการทำกิจกรรม กิจกรรมจิตสาธารณะเป็นกิจกรรมขยายผลจากผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำคุณประโยชน์ และสร้างการรับรู้แก่ประชาชน ชุมชน สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ในมิติชุมชนระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *